Besöksmål

Stiftelsen Kivik Art Centre (KAC) utgår från den kreativa processen och inbjuder intressanta konstnärer med internationell inriktning att arbeta med platsspecifika verk vid Lillasten söder om Kivik. I framtiden kommer Kivik Art Centre att erbjuda ateljéer och verkstäder för konstnärer att utnyttja under längre eller kortare tid. Artist–in–Residence innebär att konstnärer kan genomföra tidsbegränsade kommissioner som därefter visas för publik – utomhus och/eller i en specialinredd konsthall.

Genom ett spännande samarbete mellan Kristianstads konsthall och Kivik Art Centre visas i sommar verk av Julian Opie på båda platserna. Verken kretsar genomgående kring en tematik av rörelse och dans. Bilderna som han visar förkroppsligar dansens idé och idén om dansaren mera än de representerar någon särskild utövare. Ändå sätter han ut modellernas riktiga namn och inte sällan vad de företar sig. Det gör han därför att aktörerna i hans bilder, som verkar vara så minimala och schematiska, alla har en bestämd person och en noga registrerad rörelse som sitt ursprung. I Kivik möter man tre skulpturer i diabas. Varje skulptur består av fem stenblock där en dansös kropp har graverats in i olika, balanserande positioner. I Kristianstads konsthall visas också skulpturer, tillsammans med målningar och stora vinylteckningar. För Julian Opie finns det inga gränser för material eller disciplin. Han är lika mycket skulptör som målare och grafiker. En platt bild rör sig plötsligt, en annan ser man rakt igenom och uppfattar som en del av rummet Det som vi kallar ”populärkultur” är en av de främsta inspirationskällorna för honom. ”Jag använder helt enkelt det som finns till hands för att beskriva det som är upplevt”. Julian Opies konst vibrerar av optimism. En slags utopisk variant av optimismen som man inte trodde fanns längre. En tilltro till att allting, eller rättare sagt: vad som helst, fortfarande är möjligt att framställa som konst. Julian Opie är född 1958 i London, där han i dag bor och arbetar. Redan i tjugoårsåldern deltog han i utställningar internationellt och för tio år sedan introducerades han i vårt land, av Sune Nordgren, på Tensta Konsthall. Han är sedan debuten 1983 knuten till Lisson Gallery i London. Se vidare www.julianopie.com

Den finske arkitekten Matti Suuronen (f. 1933) blev berömd för sitt rymdskeppsliknande plasthus Futuro. Men han vill också göra en ”folkstuga” i det för tiden nya byggmaterialet och skapade Venturo, ett demonterbart och lättransporterat hus i glasfiber. Dessvärre kom den globala Oljekrisen 1972 emellan och endast 19 hus blev producerade. Tre hamnade i Sverige som bensinstationer åt svenska BP – ett finns kvar intakt. Det har nu renoverats, återförts till sin forna glans och visas under Kivik Art ’09 som årets arkitektoniska tillskott

info@kivikart.se
www.kivikart.se

Aktuell utställning: Julian Opie Dancing in Kristianstad, t o m 4/10
Målningar, skulpturer, animationer & vinylteckningar
Utställningen är ett samarbete med Kivik Art Centre
Lunchvisningar kl 12 : 26/8, 16/9 och 30/9
Samtal om utställningen 2/9 kl 19

Öppet dagligen juni-augusti kl 11 - 17. Fr o m 1/9 tis - sön 12 - 17 044 - 13 52 45

Kommande utställning: Franco Leidi Att vara tillsammans - akvareller & objekt 17/10 - 10/1 2010

thomas.kjellgren@regionmuseet.se
www.regionmuseet.se


Stiftelsen Wanås Utställningar

Wanås 2009: Footprints
17 maj-25 oktober

Årets konstutställning på Wanås berör människans relation till naturen. Inom den internationella konstvärlden finns idag ett stort intresse för frågor om exempelvis ekologisk hållbarhet, ekosystem och global uppvärmning. Dessa ämnen har blivit en del av vår vardag och behandlas av konstnärer utifrån såväl personliga som ekonomiska, politiska och sociala utgångspunkter. Gemensamt för de medverkande konstnärerna i Footprints är intresset för den värld vi alla delar. Konsten har kapacitet att vara en röst vid sidan av politikens och vetenskapens och därmed tillföra nya perspektiv i miljödebatten. De medverkande konstnärerna synliggör konstens förmåga att tolka aktuella frågor samt visar på möjligheter till förändring. I en tid då utvecklingen ofta tycks gå i fel riktning delar de med sig av en försiktig framtidstro.

De medverkande konstnärerna Tue Greenfort (Danmark), Henrik Håkansson (Sverige), Tea Mäkipää (Finland) med Halldór Úlfarsson (Island), Tomas Saraceno (Argentina) samt Nilsmagnus Sköld (Sverige) har erbjudits tid, utrymme och möjlighet att skapa nya verk med utgångspunkt i Wanås natur och historia. Vissa har valt att visa existerande projekt med nya förutsättningar på plats. Greenfort och Saraceno ställer ut för första gången på en svensk konstinstitution.

Curatorer: Elna Svenle och Marika Wachtmeister

Box 67
289 21 Knislinge
Tel 044 660 71 eller 044 661 58
e-post@wanas.se
www.wanas.se

Plan3 Art&Innovation, nätverk för konst och utveckling, låter samtidskonst möta andra discipliner i olika utvecklingssamarbeten – ofta utgående från våra egna initiativ. Vår mötesplats i Kristianstad, Plan3 Studio, fungerar både som nätverkskontor, verkstad och lab. Studion är också en plats för utställningar, seminarier, experimentell musik, performance, events mm..

everybody@plan3network.com
www.plan3network.com/